top of page

Tribal Marketing

I en tid, hvor behovet for fællesskaber er stærkere end nogensinde, og hvor mennesker i stigende grad samles om fælles værdisæt og interesser på tværs af traditionelle segmenteringskriterier giver det rigtig god mening at arbejde med Tribal Marketing.

Tribal marketing er en strategi, der fokuserer på at målrette ens produktudvikling og branding mod specifikke grupper eller fællesskaber, også kendt som sub-kulturer. I stedet for bredt at række ud efter de traditionelle segmenter, skræddersys marketingindsatsen til at appellere mere specifikt til en særlig gruppes unikke egenskaber og interesser.

Ved at forstå de fællestræk og præferencer, der deles af medlemmer af gruppen, kan virksomheder skabe produkter, tjenester og brands, der understøtter målgruppen og fremmer en følelse af tilhørsforhold og fællesskab.

Fra målgruppe til deltager

I Tribal Marketing er forbrugerne ikke kun er passive modtagere af marketingbudskaber, men aktive deltagere og medskabere, der former og påvirker markedspladsen gennem deres kollektive handlinger. Det skaber en følelse af fælles identitet blandt medlemmer af gruppen, hvilket igen styrker deres loyalitet over for brandet.

Det kaldes også Brand Tribalism.

 

Kontakt os og lad os tage en dialog om hvordan vi kan skabe en fællesskab omkring dit brand.

bottom of page